EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Retributie

  • Eenmalige retributie voor de behandeling van een aanvraag tot erkenning en periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.
    Voor bepaalde erkenningen moet eenmalig een bewijs van betaling van de retributie voor de behandeling van een aanvraag gevoegd worden bij de aanvraag tot erkenning en/of moet periodiek een bewijs van betaling van retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning worden voorgelegd. De inkomsten komen terecht in het Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Decretaal werd bepaald dat de middelen van het Fonds door de bevoegde afdeling enkel aangewend kunnen worden voor werkingsuitgaven, voor zover deze uitgaven verband houden met de behandeling van de aanvragen tot erkenning en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. De retributieregeling werd ingevoerd ter ondersteuning van de kwaliteitsbewaking van de erkenningen, nu deze sinds enkele jaren voor onbepaalde duur worden verleend.
  • Hieronder volgt een overzicht van de tijdstippen waarop de retributies moeten betaald worden:
    • in geval van een technicus gasvormige brandstof: een eerste keer voor het verkrijgen van het erkenningscertificaat en vervolgens vijfjaarlijks, te rekenen vanaf de datum, vermeld op dit certificaat;
  • De retributie wordt samen met het inschrijvingsgeld voor het examen geïnd door het examencentrum VTI Zeebrugge. De retributie wordt doorgestort aan het Ministerie (LNE) voor de erkenning van het certificaat. Zo de kandidaat niet geslaagd is, wordt de retributie terug aan de kandidaat overgemaakt. Voor de betaling van de retributie kan door de Vlaamse overheid geen factuur worden afgeleverd. Het bezit van de erkenning, zoals blijkt uit het certificaat met erkenningsnummer, moet het (geldige) bewijs van betaling van de retributie garanderen.
webdesign door WebQ